Sercańskie Dni Młodych

1 Dzień SDM-u

SDM XIV      Autor: [ ] 0

25 czerwca 2007 r. rozpoczął się pierwszy dzień XIV Sercańskich Dni Młodych, który zgromadził ok. 650 uczestników z całej Polski. Tematem tegorocznego spotkania młodych w Pliszczynie są słowa Jezusa z kazania na Górze: „Błogosławieni ubodzy w duchu…”. Spotkanie to rozpoczęliśmy śpiewem piosenki „Ty jesteś Panem” i „Jego miłość ogromna”, będące nawiązaniem do ubiegłorocznego spotkania. Następnie głos zabrał ks. Przemysław Kozak, który powitał przybyłe grupy z: Koszyc Małych, Gołębia, Makowa Podhalańskiego, Dobczyc, Ełku, Wysokiego, Bełchatowa, Dorohuczy, Lublina – Czechowa, lubelską wspólnotę Jana Pawła II, Krakowa – Płaszowa, Krakowa – Salwatora, Klementowic, Chełma, Kielc – Działoszyc, Biłgoraja, Jaworzna, Stadnik, Sosnowca, Kurowa, Bieńkówi i okolic, Rybnika, Bożej Wólki, Pliszczyna, Ostrowca, Chmielowa, Świdnika i Florynki oraz zgromadzonych księży, siostry zakonne, kleryków i animatorów świeckich.

Pod przewodnictwem księdza Przemysława modliliśmy się o dobre przeżycie czasu spędzonego w Pliszczynie słowami modlitwy „Ojcze nasz” i „Pod Twoją obronę”, po czym nastąpiło oficjalne otwarcie XIV Sercańskich Dni Młodych, którego dokonał ks. Przemysław słowami: „XIV Sercańskie Dni Młodych uważam za otwarte”.

Po odśpiewaniu pieśni „Śpiewacy” zapoznaliśmy się z tematyką tegorocznego spotkania. Ma ono być kontynuacją ubiegłorocznego SDM-u, którego hasło brzmiało: „Błogosławieni jesteście”. Była to zapowiedź błogosławieństw, które będą rozważane na kolejnych Sercańskich Dniach Młodych. W tym roku tematem przewodnim będzie pierwsze błogosławieństwo: „Błogosławieni ubodzy w duchu”.

Po usłyszeniu harmonogramu na pięć dni spędzonych pod pliszczyńskim niebem, zapoznaliśmy się z piosenką roku – „Wybór” (muz: Lesław Nowak, słowa: ks. Janusz Burkat SCJ).

Następnie głos zabrał gospodarz tego miejsca – ks. rektor Józef Golonka, który witając uczestników zgromadzonych w Pliszczynie, gorąco życzył im pogody ducha i bogactwa serca, wskazując przy tym przykład Matki Bożej – ubogiej, ale najbogatszej, bo pełnej łaski.

Po odśpiewaniu piosenki „Pan jest pasterzem moim” ks. Sławomir Knopik SCJ zapoznał uczestników SDM-u z zasadami obowiązującymi podczas pobytu w Pliszczynie. Tradycyjnie obowiązuje tu punktualność, uczestnictwo we wszystkich punktach programu, zakaz opuszczania terenu SDM-u oraz używania telefonów komórkowych podczas konferencji i nabożeństw.

Ta część pierwszego dnia SDM-u zakończyła się wspólnym odśpiewaniem piosenki: „I wywyższam”.

Kolejnym punktem dzisiejszego programu był wieczór powitania, który rozpoczął się koncertem zespołu Aaron. Ostre brzmienie plus chrześcijański przekaz, to elementy, które charakteryzowały ten zespół i zapoczątkowały koncertowe wieczory na tegorocznym
SDM-ie.

Po występie grupy Aaron rozpoczęło się Nabożeństwo Krzyża przygotowane przez młodzież z Lublina. Otworzył je fragment Ewangelii wg św. Mateusza, który był wstępem do Ośmiu Błogosławieństw. Pod wiatą zgasły światła, ale mrok ciemności rozjaśniły pochodnie wniesione przez tajemnicze postacie w ciemnobrązowych strojach mnisich. Rozważania podejmowały problem dostrzegania krzyża w codziennym życiu. Misterium Krzyża miało na celu zwrócić naszą uwagę na to, czym jest dla nas krzyż i jak jest odbierany we współczesnym świecie. Ks. Kazimierz Dadej SCJ zwracał uwagę na to, że błogosławieństwo to szczęście, które można osiągnąć tylko zagłębiając się w tajemnicę krzyża. „Błogosławieni to ci, którzy dojrzewają w cieniu Chrystusowej męki”. Następnie przyszedł czas na osobistą modlitwę uczestników w obliczu Chrystusa zamkniętego w kruszynie chleba oraz złożenie listów intencyjnych przygotowanych przez uczestników spotkania.

Wieczór powitania zakończyła bajka ks. Kazimierza o smutnej księżniczce oraz o szczęśliwym księciu i jaskółce, których morał tkwił w tym, że najważniejsza w życiu człowieka jest bezinteresowna pomoc innym i tylko to może uczynić człowieka szczęśliwym.

 

POWRÓT
Ks. Jakub Kopystyński SCJ, moderator
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin
telefon kontaktowy: 81 751 00 84 | e-mail: sdmrsm@sercanskie.pl
Duszpasterstwo RSM, nr rachunku bankowego: 84 1600 1462 1847 3641 5000 0015